The Disagreeable Oyster

It'S Different In An Hadassah.

Läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi är en jobbig åkomma, det är helt enkelt läs- och skrivsvårigheter. Det kan ta flera år innan man faktiskt upptäcker att barn har dyslexi. Vi som vuxna får vara mer alerta på barn som kanske har svårigheter. Många barn drar sig undan för att de är rädda för att bli upptäckta och klassade som dumma men det har inget med intellektet att göra. En dyslektiker har svårt att se orden, det kan också vara så att man har svårt att höra hela ord och ändelser. Man vet inte riktigt vad det beror på men tror på en gen som det är fel på.