The Disagreeable Oyster

It'S Different In An Hadassah.

Tänk vad som kunde ha hänt

Jag föreställer mig hur illa det skulle kunnat ha gått under veckan för en massa ovetande passagerare i ett flyg. Flyget jag tänker på flög över Sydkorea och var på väg mot sin inflygning, tror att de skulle landa i Kina. I vilket fall som helst så misstog sig ett par Sydkoreanska gränsvakter och öppnade eld mot passagerarplanet. Det var bara tur att planet var uton räckhåll för deras automatvapen, tänk om de hade haft tillgång till luftvärnskanoner, då hade planet mycket väl kunnat ha skjutits ner. Militärerna trodde att planet var ett Nordkorenaskt stridsflyg, inte så smarta militärer om du frågar mig.