The Disagreeable Oyster

It'S Different In An Hadassah.

En start man inte först trodde på

Som dom flesta vet så är det inte lätt att hänga med all teknik som kommer och går nu för tiden och det är vanligt att man kommer sent igång med den tekniken när man är äldre. Det vi gjorde på vårt företag var att starta ett webbsida där vi kunde sälja våra varor och det var leksaker. Men vi behövde ha en hel täckande service och det därför så sökte vi på it lösningar och hittade en som hade allt från mail service till färdig domän och detta var ett kap för oss eftersom vi var verkligen novicer när det gällde internet försäljning. Det gjorde att vårt företag ökade till slut vår försäljning med 25 procent tack vare den nya tekniken.