The Disagreeable Oyster

It'S Different In An Hadassah.

Den som kan, han vet

När man talar om arbete så kan det ibland uppstå konflikter inom vad som är viktigt och vad man anser vara det som ska göras och utföras. Man kanske kan få till ett bra exempel genom att man tar in en arbetsrättsjurist och därigenom får vad som annars kan vara bra och byta det mot vad som kan verka enkelt. Kanske kan man också göra en bra deal med denna jurist så att man kommer vinnande ur konflikten som uppståt mellan arbetare och arbetsgivare. Man brukar säga att den som kan, han vet och i detta fall så är det verkligen sant och riktigt.