The Disagreeable Oyster

It'S Different In An Hadassah.

Guld som inte är

När man skall köpa guldsmycken så måste man vara försiktig och se till at man inte köper en doubléguld, ja det handlar om att man gör allting för alla samtidigt som man också kommer underfund med vad som verkligen är viktigt, nämligen att man får igenom och får fram det som annars inte är det viktigaste i allting. Ja,d et handlar om att man använder dom viktiga och snygga smyckena på ett rätt sätt och därigenom också kommer underfund med att det mer handlar om att göra något för alla snarare än att göra bara guld.